Postavení ve firmě

Pracoval teď pro obrovskou nadnárodní korporaci a na to, že byl tak mladý, se dokázal velmi rychle vypracovat velmi vysoko. Nevěděl úplně přesně, čím to je, prostě byl najednou v nobl kanceláři, na jejichž interiérových dveřích bylo jeho jméno a titul. Ani nevěděl, jak se to stalo. Prostě najednou seděl v nejvyšším patře budovy, ve které měla jejich firma sídlo, a dokonce i o mnoho starší lidé a partneři firmy mu říkali pane.

Spousta práce

Nehodlal si samozřejmě stěžovat, prostě se jenom profesionálně usmíval, byl loajální ke svému šéfovi a vždycky bez odmlouvání udělal, co se po něm chtělo. Pravda, práce zabírala veškerý jeho čas, ale to mu zas až tolik nevadilo. Stejně neměl doma nikoho, kdo by s ním chtěl trávit čas, vyjma jeho mourovaté kočky.