Vodovodní přípojka

Pokud chcete odebírat vodu od vodárenské společnosti, musíte si na svémPlastové vodoměrné šachty jsou určeny k umístění vodoměru. Vodoměr zaznamenává odběr vody. Tento odběr vodárenská společnost na základě fyzického nebo digitálního počítadla bude fakturovat vám, jako konečnému odběrateli.

Vodoměrnou šachtu je třeba zakreslit do výkresové dokumentace, která se podává při schválení vodovodní přípojka . Pokud budete mít projektovou dokumentaci schválenou od správce vodovodní sítě, zažádáte o změnu před dokončením.

Chcete odebírat vodu od vodárenské společnosti?

Pak si na svém pozemku musíte nechat zřídit vodovodní přípojka. Kým? No přece naší společností TvS-centrum Praha s.r.o. – vodovody a kanalizace.

Tagged with: